Generelt

Handelsbetingelser er ikke altid lige lette at forstå. De er imidlertid til for at beskytte dig som forbruger, så det er vigtigt, at du gør dig bekendt med alle detaljer. Har du derfor spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: info@Smerteklinikkerne.dk

Disse betingelser gælder for www.Smerteklinikkerne.dk, herunder services forbundet til abonnementer og enkeltkøb. Ved benyttelse af Smerteklinikkerne.dk services, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem.

Oplysninger om os

Smerteklinikkerne A/S
CVR: 39117312
Gammel Strand 42 (1)
1202 København K
Patienttelefon: 5353 0909

Produktinformation

Kunden får efter betaling adgang til en konsultation med en læge eller sundhedsplejerske. Der kan købes adgang til en konsultation hos en sundhedsfaggruppe som et engangskøb. Derudover er der mulighed for at købe et abonnement som giver adgang til en række af ydelser i forbindelse med smertebehandling.

Køb

Enkeltkøb

Kunden får efter betaling adgang til en konsultation med en læge eller sygeplejerske.

Køb af abonnement

Smerteklinikkerne.dk stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver adgang til en række af ydelser i forbindelse med smertebehandling.

Abonnement betales forud for den periode som er inkluderet i abonnementsperioden.

Opsigelse og automatisk fornyelse

Kunden kan til enhver tid og uden begrundelse opsige Abonnementet. Kunden vil fortsat have adgang til sundhedsfaglige konsultationer frem til ophør af den gældende abonnementsperiode, men vil ikke modtage refusion for den aktuelle faktureringsperiode. Du afmelder dit abonnement via din konto på Smerteklinikkerne.dk eller ved at sende en e-mail til info@Smerteklinikkerne.dk.

I tilfælde af misbrug forbeholder Smerteklinikkerne.dk sig retten til uden begrundelse at opsige et abonnement.

Ved indgåelse af dit abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges. Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med køb af Abonnement, og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales til forfald efter perioden er udløbet og vil blive trukket automatisk.

Når beløbet trækkes på dit betalingskort, modtager du en email bekræftelse herpå.

Hvis du ønsker at skifte det kort der er tilknyttet din aftale, skal du kontakte os på email info@smerteklinikkerne.dk eller på telefon 53530909

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Til prisen pålægges et gebyr, der opkræves af Nets (PBS) og ePay i forbindelse med den enkelte transaktion. Vi accepterer følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa/Dankort, MobilePay. Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Abonnementsbetaling

Betales abonnementet ikke rettidigt er Smerteklinikkerne.dk berettiget til at spærre for adgang til tjenesten. Adgangen til tjenesten åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Smerteklinikkerne.dk forinden har ophævet abonnementet.

Fortrydelsesret

Kunden har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten frafalder efter kunden har foretaget sin første konsultation da tilbagelevering ikke er muligt. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten efter første konsultation er udført.

Ændring af priser og handelsbetingelser

Smerteklinikkerne.dk kan fra tid til anden ændre abonnementer og prisen. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, kunden har fået besked.

Smerteklinikkerne.dk kan desuden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Kunden er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, kunden tegnet abonnement, medmindre Smerteklinikkerne.dk underretter kunden om ændringer i vilkår. Ændringerne gælder dog tidligst efter 30 dage fra det tidspunkt hvor kunden er blevet informeret om ændringerne

Forbehold

Smerteklinikkerne.dk A/S tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Smerteklinikkerne.dk A/S er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Patientsamtykke og -ansvar

Ved køb af konsultationsydelse indgår patienten sit samtykke til i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienten.

Det er patientens ansvar at opgive korrekte og relevante informationer til lægen. I særlige tilfælde kan lægen se sig nødsaget til at indhente oplysninger om patienten via dennes journal og FMK (Fælles medicin kort).

Ansvarsfraskrivelse

Smerteklinikkerne.dk A/S kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af konsultation ydelsen.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Smerteklinikkerne.dk A/S. Smerteklinikkerne.dk A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til journalen fra konsultationen.

Personoplysninger

Personfølsomme data omhandlende selve konsultationen vil kun kunne tilgås af en autoriseret læge, og vil dermed forblive fuldt fortrolige mellem patient og læge.

Når du klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af TLS kryptering. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall.

De oplysninger, du giver Smerteklinikkerne.dk A/S, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Smerteklinikkerne.dk A/S samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Brugerprofil

Kunder, der ønsker at oprette en profil på Smerteklinikkerne.dk, tildeles et unik link ved at indtaste sin email på hjemmesiden. Herefter sendes det unikke link til en brugerprofil til kundens indtastede email. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan sendes via e-mail til den email-adresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Cookies

Google Analytics indsamler data om trafikken på smerteklinikkerne.dk, som fx hvilke sider og elementer, du anvender mest på websitet. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Firefox, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

 

Klager og reklamationer