Klage m.v.

Hvis noget er gået galt

Hvis du på Smerteklinikken har oplevet noget, hvor du tænker ”Det, der skete her, burde ikke være sket”, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan forhindre, at det samme sker igen.

Du eller din pårørende har mulighed for at rapportere oplevelsen til den danske patientsikkerhedsdatabase. Efterfølgende vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre.
Du kan vælge at være anonym i din rapport til databasen. Det er dog en hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er behov for flere oplysninger.
I pjecen fra Styrelsen for Patientsikkerhed ”Hjælp os med at blive bedre”, kan du læse mere om det at rapportere en utilsigtet hændelse. Pjecen ligger også i venteværelset.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har fået i Smerteklinikken, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.
Sundhedsfaglig behandling omfatter bl.a. undersøgelse, diagnose, behandling, information om behandling, aktindsigt i journalen og tavshedspligt.

Patienterstatning
Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med din behandling i Smerteklinikken. Ordningen gælder også skader af lægemidler.
Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.
Det er en god idé at tjekke, om din skade lever op til kravene for en erstatningssag, inden du anmelder skaden. Tjek din skade

Læs nærmere på Patienterstatningen.dk.

Patienttelefon

Patienttelefon: 5353 0909
Man. – tor. 08:00 -15.30

KONTAKT OS