Klinikken arbejder efter et virksomhedsgrundlag, der er et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i klinikken.
Elementerne i virksomhedsgrundlaget er derfor mission, vision, værdier og overordnede strategier.

Mission:
Smerteklinikkernernes mission er at skabe øget livskvalitet for patienter med kroniske smerter, herunder bedre forvaltning af personlige ressourcer i hverdagen, skabe et aktivt socialt liv med eventuel fortsat tilknytning til arbejdsliv. I åben dialog med patienten støtte til en accept af egen situation.

Vision:
Vores vision er at være en foretrukket samarbejdspartner for regioner, kommune, forsikringsselskaber og private, hvor der er behov for undersøgelse og behandling af personer med kroniske smerter.

Vi vil kendes på til stadighed at arbejde for, at vore ydelser leveres på et højt evidensbaseret og internationalt anerkendt fagligt niveau.

Behandlingen hos Smerteklinikkerne varetages udelukkende af specialister i egenskab af overlæger/speciallæger med erfaring inden for smertebehandling

Vi vil i dialog med patienten arbejde hen imod at øge indsigten i og accepten af egen situation og derfra støtte i at forbedre den fysiske formåen, den følelsesmæssige stabilitet og oplevelsen af selvbestemmelse, indhold og mening med tilværelsen.

Værdier:
Mission og vision har ført til formuleringen af én grundværdi: Ordentlighed – der forstås som en autentisk professionel tilgang til alle opgaver – at vi sørger for at være fagligt velfunderet i det, vi gør, og at vi praktiserer en samværsform, der skaber og fastholder tillid og tryghed.
Den overordnede strategi er, at vi gennem rettidig omhu i økonomistyringen bevarer Smerteklinikkernes økonomiske grundlag for den fortsatte drift og bevarer høj faglig standard. Hertil hører at tilpasse organisationen i omfang og indhold i forhold til opgaverne.